ABC Kimya’da Çalışmak

ABC’de ortaklık, direnç ve yenilik değerlerine dayanan kurumsal bir kültür olduğunu göreceksiniz. Çok şey bekliyoruz ama sunduğumuz çok daha fazla şey var. Ulusal seviyelerdeki sosyal güvenlik imkânları ve maaşlar ile hedefimiz, performansı ve sorumluluğa bağlı olarak elde edilen bağlılığı ödüllendirmek. Ayrıca şu konulara da öncelik veriyoruz:

Gelişme Fırsatı

Hedefimiz, yeteneklerin geliştirilmesi için fırsat oluşturmak. Çalışanlarımızın belirlenen hedeflere ulaşmasını beklerken, aynı zamanda iş tasarımı, uluslararası kariyer fırsatları ve ekip çalışmasının ABC’de çalışanlar için temel unsurlar olması için de esneklik sağlıyoruz.

Bireysel Sorumluluk

ABC çalışanlarının en göze çarpan özelliği, yüksek derecede sosyal yetenek ile karmaşık bir işi gerçekleştirebilme becerileri, işi ilerletebilmeleri, değişik seçeneklere uyum sağlayabilmeleri ve stratejik hedeflere göre konumlanabilmeleri. Amacınız sadece gerçekleştirmek değil, sonuçları zamanında ortaya koymak mı? Öyleyse, ABC bunun için uygun.

Pragmatik Çalışma Ortamı

Siz, mükemmel olmak için çabalıyorsunuz. ABC, çalışanların kendi mesleki donanımlarına ve kişisel becerilerine göre gelişebildikleri bir faaliyet ortamını teşvik ediyor. Yenilik, performans ve karşılıklı saygının gelişebildiği, işlerin yapılması amacıyla personelin performansını teşvik eden bir ortam için çaba sarf ediyoruz.

Açık İletişim

Açık, özel amaçlı ve anlaşılır iletişim standartları taahhüt ediyoruz. ABC’nin kurumsal yapısı, karar almada uzman çalışanların yer almasını garantileyen iş birlikçi bir yönetim tarzı ile tamamlanıyor.

Güvenilirlik ve Sağlamlık

ABC sürekli olarak başarılı bir şekilde gelişiyor ve büyüyor. Günümüzde, uzun vadeli hedeflere göre oluşturulan kurumsal gelişmelerle aynı doğrultuda olmak için, yenilikler ile ilerleme cesareti direnç ile birleşiyor. ABC uzun vadede iş oluşturmak ve işleri muhafaza etmek için sürdürülebilir büyümeyi güvenceye alıyor.